„Szkoła pamięta” – podziękowania

Prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół przyłączyło się do akcji MEN „Szkoła pamięta” zaplanowanej na 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Nasze przedszkole oczywiście również wzięło udział w tej […]

„Piękna nasza Polska cała” – list z podziękowaniem od prezydenta Polski Andrzeja Dudy

Nasze przedszkole otrzymało list od prezydenta Polski Andrzeja Dudy w ramach podziękowania za wzięcie udziało w Międzynarodowym Projekcie „Piękna nasza Polska cała”. Ponadto otrzymaliśmy flagę Rzeczypospolitej Polski aby zawsze pamiętać o bohaterach i wybitnych postaciach naszej ojczyzny. Poniżej prezentujemy Państwu treść całego listu.

Queen – nasza adoptowana przyjaciółka

PRZYJACIELU… Bezdomniaki –  to my właśnie… i tak bardzo chcielibyśmy mieszkać kiedyś w swoim domu. I czasami siedząc sobie, tu w schronisku końską, psią i kocią łzę otrzemy po kryjomu. Więc gdy chcesz mieć konia, psa, lub kota, to nie kupuj Lecz adoptuj i przygarnij bezdomniaka! Odwdzięczymy się na pewno i zobaczysz miłość w małych […]

Pierwsze dni w przedszkolu i adaptacja dziecka

„Jeżeli  twierdzisz,  że mi ufasz  –  ufaj  mi  całym sobą.  Ufaj  mi –  naprawdę. Potrzebuję Twojej wiary we mnie. Ona unosi moje skrzydła. Ty, moja mądra, dorosła Mamo we mnie wierzysz; Ty, dorosły, potężny Tato –  ufasz, że dam radę, więc ja – Wasz malutki syn, Wasza mała córeczka – PORADZĘ SOBIE. Otoczony Twoimi ciepłymi […]

„Szansa na lepsze życie” – Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie

Kampania Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie promująca rodzicielstwo zastępcze poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. Poniżej prezentujemy spot reklamowy… może ktoś z Państwa zdecyduję się na podjęcie tego szlachetnego zadania!    

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

„Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z […]