Uwaga rodzice! Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 przypada w miesiącu  sierpniu. Przedszkolem zastępczym będzie w tym miesiącu Przedszkole Miejskie Nr 7 przy ul. Osiedlowej. Podania o przedszkole zastępcze można  składać od 1 czerwca do 12 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną na adres pm13@ok.um.lubin.pl Podania powinny zawierać następujące  informacje: imię […]

Uwaga Rodzice! Rodzice, którzy zadeklarowali, że ich pociechy będą korzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni: złożyć deklarację (plik do pobrania tutaj) do dyrektora przedszkola wysyłając wiadomość e-mail na adres: pm13@ok.um.lubin.pl wypełnić stosowne oświadczenie o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić […]

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lubinie z dnia 6 maja 2020   w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Lubinie w  okresie pandemii COVID-19     Na podstawie : ·         Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi […]

Q & A Przedszkola otwarte od 6 maja br. 1. Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola? Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników […]

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, przygotowaliśmy serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  Co kilka dni (minimum dwa razy w tygodniu) na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie […]