Drodzy Rodzice z uwagi na obecną kwarantannę chcemy Państwu pomóc w zorganizowaniu zajęć dla waszych i naszych dzieci. W tym poście udostępniam wykaz stron edukacyjnych, bezpiecznych dla przedszkolaków. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ http://www.zyraffa.pl/ https://www.buliba.pl/ https://www.eprzedszkolaki.pl/ https://www.lulek.tv/ http://grydladzieci.edu.pl/ http://pisupisu.pl/ https://kiddoland.pl/ Dodatkowo prezentujemy Państwu strony polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Domowe Przedszkole Zdalne lekcje proponowane przez MEN dyrektor przedszkola Dorota […]

PRAWA DZIECKA ZAPISANE W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA PRZYJĘTEJ PRZEZ ONZ W 1989 ROKU Prawa i wolności osobiste: Prawo do życia i rozwoju, Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu), Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, […]