Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 2.Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. 3.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych […]

Załącznik do uchwały nr 12/2019                                                                                               z dnia 10 września 2019r. STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W LUBINIE   (tekst jednolity)                                                             LUBIN 2019 PODSTAWA PRAWNA ¨      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). ¨      Ustawa z dnia 14 grudnia […]

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR13 W LUBINIE NA LATA 2018-2023 MISJA 1.Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko ,aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. 2. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. 3. Tworzymy warunki do indywidualnego […]