I. Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców. 1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu. Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku […]

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Lubinie z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 Na podstawie: Wytycznych dla przedszkoli wskazanych przez GIS, MZ z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i […]

UWAGA RODZICE!   W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w całym kraju zostają zmienione zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola. Od 14.10.2020 (środa) rodzice nie wchodzą do części wspólnych (szatnia). Dzieci będą odbierane od rodziców w małym holu przez pracowników przedszkola. Ta sama zasada obowiązuje podczas odbierania dzieci.

Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lubinie z dnia 12 października 2020r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 § 1 Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 2 do  Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  Miejskiego nr 13  w Lubinie w okresie pandemii […]

Szanowni Rodzice, Informujemy, że w roku przedszkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich dzieci, pracowników i rodziców, nasze przedszkole postanowiło zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW przedszkolnego dla dzieci. Wasze dzieci objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach dotychczasowego ubezpieczenia grupowego do dnia 30-09-2020. Nie są nam jednak obojętne kwestie […]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Lubinie   z dnia 14 września 2020 r.   Aneks nr 1 z dnia 14.09.2020 r. do  Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  Miejskiego nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 obowiązujący od 16 .09.2020r. § 1 W Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  […]

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 Na podstawie: ·         Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. […]

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lubinie z dnia 6 maja 2020   w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Lubinie w  okresie pandemii COVID-19 Na podstawie : ·         Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. […]