Ramowy rozkład dnia

6.00 – 08.00 schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci.

8.00 – 8.30  zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00  śniadanie, zabiegi higieniczne.

9.00-10.00  zajęcia programowe z całą grupą – realizacja zadań  edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości. Zabawy swobodne w sali, język angielski i rytmika wg harmonogramu.

10.00-11.15 zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali,  (dydaktyczne, tematyczne) spacery, wycieczki.

11.15 -11.30 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11.30 -12.00 I danie obiadowe (zupa).

12.00-13.45 grupy młodsze – poobiedni relaks, słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej, grupy starsze – krótki relaks, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów  dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne.

13.45 -14.00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

14.00 -14.30 II danie obiadowe.

  • Od godziny 14.30 zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia terapeutyczne
  • plastyczne
  • tańce
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • integracja odruchów pierwotnych
  • szachy

14.30 -16.00 zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w sali i w terenie), wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci, czytanie lektury dziecięcej, praca indywidualna, czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.