Wielkanoc już się zbliża – dzień 2

Wielkanocne zwyczaje.

– Nauka piosenki ,,Znaki Wielkanocy”- włączamy dziecku piosenkę kilka razy w ciągu dnia, zachęcamy do prób śpiewania. https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

–  Karta pracy- dziecko liczy kropki na jajkach, wpisuje litery nad odpowiednimi liczbami odczytuje zaszyfrowany wyraz.

Odczytuje wyraz z ,,plątaninki „ , utrwala literę j pisząc ją poniżej.

–   Kolorowanie odpowiednio jajek, wiedząc, co oznaczają przekreślone kolory. Ocenianie wartości logicznej zdań. Zaznaczenie + pod wyrazem tak, jeżeli zdanie jest prawdziwe, a – pod nie – jeżeli nie jest prawdziwe (karta pracy).

– Karta pracy- utrwalamy cyfry .Proszę dorysować w każdej pętli tyle pisanek, aby liczba odpowiadała podanej cyfrze.

– Literę J wyklejamy rodzajem kaszy bądź ryżem