COVID 19 – BARDZO WAŻNE INFORMACJE

Uwaga Rodzice!

Rodzice, którzy zadeklarowali, że ich pociechy będą korzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni:

  • złożyć deklarację (plik do pobrania tutaj) do dyrektora przedszkola wysyłając wiadomość e-mail na adres: pm13@ok.um.lubin.pl
  • wypełnić stosowne oświadczenie o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

Obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godz. 12.00.

W email-u należy określić  od kiedy dziecko ma mieć zapewnioną opiekę oraz  godziny pobytu dziecka w przedszkolu (od-do).

Bardzo prosimy aby zapoznać się z WAŻNYMI informacjami znajdującymi się tutaj.