„Ala wie, nauczy cię: – zajęcia edukacyjne o emocjach i radzeniu sobie ze stresem – gr III i V