Album mojej miejscowości

1. Wykonanie koperty z adresem.

Potrzebne będzie: rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki.

Dziecko wycina rysunek rozłożonej koperty; zagina go wzdłuż przerywanych linii i skleja w odpowiednich miejscach. Zapisywanie przez R. na kopercie adresu zamieszkania dziecka.

2. Karta pracy, cz. 4, s. 25.

Rysowanie po liniach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. Rysowanie po śladzie drogi babci i dziadka do domu.

3. Karta pracy, cz. 4, s. 26.

Określanie, co przedstawiają zdjęcia. Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejenie ich obok odpowiednich zdjęć. Rysowanie takiego samego rysunku po prawej stronie, jaki jest po lewej stronie. Określanie, co znajduje się w rogach rysunków

4. Instrumentacja wiersza Bożeny Formy Droga do przedszkola.

R. recytuje wiersz zwracając uwagę na odpowiednią intonację i dykcję.

Codziennie wczesnym rankiem

zawsze drogą tą samą

do przedszkola maszeruję

razem z moją mamą.

Mijam skrzyżowanie

sklepy, park i szkołę

potem kilka domówi

widzę przedszkole.

Chociaż jestem mały

to swój adres znam.

Do domu potrafię

drogę wskazać sam.

5. Muzyka relaksacyjna

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka