Analiza i synteza słuchowa – diagnoza dzień 4

Drodzy rodzice! Są to ostatnie niezbędne dla nas zadania! Proszę o nagranie ich rozwiązań i przesłanie do mnie!