„Bajkowa wyprawa” – poznajemy Kota w Butach – gr I