Bal u Pani Jesieni – grupa I i II

W życiu dziecka przyroda jest często pierwszym źródłem konkretnych wiadomości i tych radosnych przeżyć, które zapamiętuje się na całe życie. Lasy i pola, barwne kwiaty i jesienne liście, owady, ptaki zwierzęta, płynące obłoki, a nawet kałuża po deszczu-wszystko to przyciąga uwagę dziecka i daje bogaty materiał do jego działalności. Obcując z przyrodą dziecko przywiązuje się do niej w sposób naturalny. Przyroda dzięki swemu pięknu, dynamice zjawisk  zwykle przyciąga do siebie. Poprzez różnego rodzaju metody: spacery, wycieczki, obserwacje, zajęcia plastyczno–konstrukcyjne, zabawy, wprowadzamy dzieci w świat przyrody.

Dzień zabaw z Jesienią to dla naszych milusińskich czas, na który czekały  z niecierpliwością. W trakcie różnorodnych działań dzieci z grupy I i II bezpośrednio doświadczały dzięki bogatym okazom naturalnym, wesołym i twórczym improwizacjom. Radośni i wzbogaceni o nowe przeżycia dowiedziały się, że każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy.

Beata Wysoczańska, Paulina Kląskała