„Bezpieczny przedszkolak” – gr IV

Dzieci z grupy IV brały udział w zajęciach sportowe z panien Waldemarem Doleckim w Centrum Działań Twórczych.

Cytując naszą koleżankę Agnieszkę Klepaczek:

Zajęcia prowadzone były w oparciu o Międzynarodowy Program Taekwondo KIDS, zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Na zajęciach poruszone były kwestie uczulające na niebezpieczne zachowania. Zajęcia te także uczą dzieci, aby zdawały sobie sprawę z niebezpiecznych zachowań u innych oraz zachęcają do unikania zachowywania się w sposób, który naraża innych na niebezpieczeństwa. Taekwondo pomaga rozwijać zwinność, równowagę, koordynacje i szybkość, poprawia jakość ruchu i wspiera długotrwały rozwój fizyczny dzieci.