„Bezpieczny przedszkolak” – gr V

Przedszkolaki z grupy V miały okazję uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno-ruchowych na bazie sztuk walki (taekwondo). Zajęcia prowadzone były w oparciu o Międzynarodowy Program Taekwondo KIDS, zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Na zajęciach poruszone były kwestie uczulające na niebezpieczne zachowania. Zajęcia te także uczą dzieci, aby zdawały sobie sprawę z niebezpiecznych zachowań u innych oraz zachęcają do unikania zachowywania się w sposób, który naraża innych na niebezpieczeństwa. Taekwondo pomaga rozwijać zwinność, równowagę, koordynacje i szybkość, poprawia jakość ruchu i wspiera długotrwały rozwój fizyczny dzieci.

Agnieszka Klepaczek