Certyfikat „Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury”

Nasze przedszkolaki przez cały rok uczestniczyły w Ogólnopolskim Projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. W ramach projektu dzieci wykonywały różne zadania z następujących modułów:

Moduł I – Czytamy razem z Małym Misiem

Moduł II – Emocje w życiu codziennym

Moduł III- pamiętnik naszej grupy

Moduł IV – spacerki literackie

Moduł V – Mały Miś i zdrowe nawyki

Moduł VI – Zmisiowane zajęcia.

Za realizację wszystkich modułów otrzymaliśmy Certyfikat Wzorowej Placówki. Realizowanie projektu było dla nas wszystkich niezwykle miłe, wesołe i pouczające.

Agnieszka Klepaczek