Ćwiczenia dla dzieci, które powinny utrwalać głoskę „s” i „sz” w sylabach

1.Ćwiczenia dla dzieci , które powinny utrwalać głoskę ,,s’’ w sylabach: rodzic czyta sylaby dziecko powtarza.

Sa , so, se ,su  sy,                      asas, asos, ases, asus, asys,

Asa, aso, ase, asu ,asy,              osas, osos, oses, osus, osys,

Osa, oso, ose, osu ,osy,             esas  esos, eses, esus, esys

Esa, eso, ese, esu, esy,              usas, usos, uses, usus, usys

Usa, uso, use, usu, usy,             ysas, ysos, yses, ysus, ysys

Ysa, yso, yse, ysu, ysy,             sas, sos, ses, sus, sys

 

2. Ćwiczenia utrwalające wymowę głoski ,,sz’’: rodzic czyta sylaby dziecko powtarza.

Sz –usta w kształt dzióbka, język za górnymi zębami.

Afisz, arkusz, grosz, gulasz, kalosz, kapelusz, kaszel, kosz, klosz, tusz, dorsz, mysz, ratusz, szlak, sznurek, sznurowadło, sztandar, sztuka.

Ułóż krótkie zdania z wybranymi wyrazami.

Za każdym razem jak wymawiasz głoskę ,,sz’’ podnieś dłonie do góry.

3. Utrwalenie wymowy głoski ,,r’’: rodzic czyta sylaby dziecko powtarza.

Pra, pro, pre, pru, pry,

Apra, apro, apre, apru, apry,

Opra, opro, opre, opru, opry,

Epra, epro, epre, epru, epry

Upra, upro, upre, upru, upry

Ypra, ypro, ypre, ypru, ypry

Praca, pralka, pralnia, prasa, precle, prezent, próba, oprawa, wyprawa

4. Zabawy rozwijające mowę:

Rodzic mówi a dziecko odpowiada:

Dzisiaj na obiad mama ugotowała ………………………………………………..

Jesteś w domu. Co widzisz przez okno……………………………………………

Czym różni się ranek od wieczora…………………………………………………

Po czy poznasz, że to kaczka a nie kura……………………………………………..

5.Proponuję zabawę logopedyczną ,,Głoska ,,sz’’ ruletka’’ i ,,Głoska,,r’’ ruletka’’ na stronie https:wordwall.net po wpisaniu ,,logopedia’’.

6.Karta pracy doskonaląca uwagę, spostrzegawczość i koncentrację ,,Znajdź 10 różnic’’.

Źródło Super Kid.pl

Moi Drodzy! Chciałabym abyście podczas wykonywania przede wszystkim zdań dobrze się bawili. Życzę dobrego nastroju na następny tyczeń! pani Ewa