Ćwiczenia

1. Usprawnianie funkcji językowych, myślenia przyczynowo – skutkowego, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej, małej motoryki (wytnij obrazki), wzbogacanie słownictwa

2. Kształcenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości wzrokowej, sprawności manualnej

Dziecko otrzymuje 2 plansze podzielone na  poszczególne pola. Na każdym polu umieszczony jest obrazek: Plansza I – lalka, kotek, pomidor, rower; Plansza II – zając, baranek, osa, nurek. Dziecko rzuca kostką.  Zadaniem dziecko jest podanie wyrazu, który zaczyna się na pierwszą głoskę występującą w nazwie danego obrazka na który spadnie kostka, np. lalka – lody. W nagrodę kończy kolorować gąsienicę ( jeden koralik – jeden wyraz) zgodnie z podanym rytmem.

3.

[źródło: https://www.google. www.pinterest.com]

4. Dorysuj drugą połowę stokrotki

5. Pokoloruj obrazek, a następnie potnij na 8 części i ponownie złóż obrazek w całość

[źródło: kolorowanki dla dzieci.net]

6. [źródło: kolorowanki dla dzieci.net]

7.