Dbamy o ziemię – dzień 3

3 DZIEŃ

 • Jaki piękny jest świat– wykonanie pracy plastycznej. Gromadzimy różnorodny
  materiał plastyczny: kartki, szmatki, gazety, kolorowy papier, kredki , pisaki itp.
  Zachęcamy dzieci do wykonania pięknej przyrody.
 • Karta pracy s.11.Oglądanie obrazków. Kolorowanie kartoników z napisem tak, jeżeli
  zachowanie dzieci na obrazku jest właściwe; kolorowanie kartoników z napisem nie,
  jeżeli zachowanie dzieci jest niewłaściwe
 • Utrwalenie litery ż- pisanie w książce Monografia liter i cyfr.