Dzień bez samochodu – gr III

Ten dzień podsumował wiadomości na temat zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. miał za zadanie wyrabiać nawyki dbania o najbliższe środowisko przez zastąpienie środków lokomocji innymi dostępnymi. Dzieci z grupy III wykazały się ciekawą interpretacją piosenki pt: „ Moja planeta”, która opowiadała o problemach ziemi. Zagadki i pytania nie stanowiły dla dzieci kłopotów, gdyż wiedza wcześniej przyswojona ukazała świetne rezultaty. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się z rówieśnikami wiadomościami na temat zachowań ekologicznych. Zaskakiwały ilością odpowiedzi. Projektowały swoje prace plastyczne.

Beata Wysoczańska