Dzień Chłopca w grupie I

Dzień Chłopca to ważne święto dla moich wychowanków i wszystkich dzieci. Celem tego święta było zacieśnianie więzi emocjonalnych z rówieśnikami, znalezienie swojego miejsca w grupie , wprowadzenie w radosny i uroczysty nastrój, wyrażanie siebie, dobra adaptacja w przedszkolu. Dziewczynki złożyły chłopcom życzenia i zaśpiewały piosenkę pt. „Sto lat”. Następnie chłopcy w kolorowych krawatach  otrzymali upominki. Wszyscy obdarzeni zostali słodkościami przy zaangażowaniu rodziców. Potem była wspólna zabawa przy ulubionych piosenkach, wykonano zdjęcia pamiątkowe. Na koniec uroczystości niektóre z dziewczynek przedstawiły wiersz, inscenizację, a chłopcy zaprezentowali umiejętności taneczne.

Dzięki tej uroczystości dzieci wykazały się twórczą postawą ,próbowały zrozumieć uczucia innych kolegów, wzbogaciły wiedzę o sobie, odprężyły się.

Nauczycielka poznała bliżej swoich wychowanków ich marzenia, uczucia, odczuwała zadowolenie z przygotowanej niespodzianki.

Beata Wysoczańska