#ekokulturalne przedszkole – Marzanna ze ścinków materiału, skrawków papieru i innych „skarbów” – gr VI

…co on niesie?

Ach, Marzannę – wesołą, zimową pannę,

co ma słomę w warkoczykach i przed wiosną szybko zmyka…

Marzena Wacowska – Chałoń