Eksperymenty w gr I

Do kreatywnego, twórczego myślenia trzeba dzieci zachęcić, przygotować. Służą temu różnorodne eksperymenty. Mają na celu pobudzenie wyobraźni, specyficznego sposobu myślenia. Można osiągnąć wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej. Stymulują wszystkie sfery osobowości dziecka i harmonijny rozwój. W wyniku tych ciekawych zabaw wychowankowie będą w przyszłości ludźmi aktywnymi, myślącymi prawidłowo funkcjonującymi w życiu społecznym.

Dlatego w tym roku skorzystałam z propozycji mamy Majeczki aby takie eksperymenty przeprowadziła w naszej grupie. Odbyły się w miłej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie mama stawiała zadania dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań naszych pociech.  Będziemy chętnie kontynuować  współpracę tym zakresie.

Beata Wysoczańska