Grupa V w Centrum Edukacji Przyrodniczej

W ramach zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacji Przyrodniczej, dzieci z grupy V miały okazję przejść się „Ptasią trasą”. Wraz z początkiem wiosny szukaliśmy nowych gniazd, zniesionych jaj, podpatrywaliśmy ptasie toki oraz przyglądaliśmy się dokarmianiu ptaków.

Agnieszka Klepaczek