Gry planszowe w gr V

Gry planszowe – edukacja przez zabawę ??
W naszym przedszkolu ważnym elementem codziennej edukacji poprzez zabawę są gry planszowe. Podczas wspólnego grania dzieci:
– nawiązują relacje społeczne,
– uczą się współdziałania i przestrzegania określonych reguł oraz wyrażania emocji,
– konfrontują się z uczuciem przegranej i próbują panować nad złością, a czasem i frustracją.
Gry planszowe rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe. Rozwijają myślenie. Wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci. Rozbudzają zainteresowania.

Szczególny rodzaj gier planszowych – tzw. gry dydaktyczne – sprzyjają opanowaniu określonej wiedzy, zdobyciu pożądanych umiejętności.
Dzieci z grupy V stworzyły swoją grę planszową. Tematem przewodnim naszej gry są bajki i baśnie dla dzieci ??

Marzena Wacowska