Jak dbać o przyrodę

1. Karty pracy, cz. 4, s. 14–15.


Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody.Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach.

2. Utrwalanie refrenu piosenki Ochroń Ziemię.

Nauka zwrotek

3. Gimnastyka poranna.

Taniec „Baby Shark

4. Zabawy badawczeGdzie jest powietrze?

Dziecko otrzymuje: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone na nitce.

• Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.

• Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy.

• Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą – obserwowanie powstających bąbelków.

• Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.

• Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem.

R. wyjaśnia, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność wokół nas.

5. Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych, np. Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzań-ski Park Narodowy. Zwracanie uwagi na rolę lasów

6. Zabawa ruchowa Dzięcioł na drzewie.

Dzieci, w staniu w lekkim rozkroku, naśladują ruchy dzięcioła stukającego w pień drzewa (wykonują skłony i skręty głowy).

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka