Jestem przyjacielem przyrody

1. Zabawa bieżna Drzewa i wiewiórki.

– Dziecko i rodzic ćwiczą w parach; jedno z nich jest drzewem, drugie – wiewiórką. Drzewa rosną, kołyszą się w jedną, w drugą stronę – dziecko wykonuje skłony w prawo, w lewo. Wiewiórki biegają. Na hasło: Człowiek! – wiewiórki chowają się – szukają swojego drzewa i stają za nim. Podczas kolejnego powtórzenia hasła drzewa zmieniają miejsca, a wiewiórki muszą jak najszybciej

2.  Wysłuchanie wiersza J. Papuzińskiej Chora rzeka.

– Rodzic pyta dziecko: Czy każdą wodę można pić? Co może świadczyć o tym, że woda jest czysta lub brudna? Uzupełnia wypowiedzi dziecka. Zaprasza do wysłuchania wiersza.

Śniła się kotkowi rzeka,

wielka rzeka pełna mleka…

Tutaj płynie biała rzeka.

Jak tu pusto!

Drzewo uschło…

Cicho tak –

ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pąk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak,

ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,

nikt nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”.

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka…

Rozmowa na temat wiersza.

Co się śniło kotkowi? Jakiego koloru była rzeka? Dlaczego rzeka była biała? Co działo się z przyrodą przy białej rzece? Dlaczego w takiej rzece nie wolno się kąpać? Na co może czekać rzeka?

Część badawcza. Poznawanie wiadomości na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpły­wu na środowisko.

Potrzebne będą: Cerata, słoik z wodą z kałuży, miska, czysta woda, olej, piórko, szklane naczynie, słoik, gaza, woda zanieczyszczona kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem, zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków.

Badanie wody z kałuży

Rodzic pokazuje dziecku słoik z wodą z kałuży. Dziecko ogląda wodę, obserwuje, co w niej pływa. Mó­wi, jaka jest ta woda. Rodzic pyta dziecko: Skąd się bierze woda w kałuży? Dlaczego woda w kałuży jest za­nieczyszczona? Informuje dziecko, że padający deszcz łączy się z zanieczyszczeniami z powietrza (np. z dymem wydobywającym się z kominów) i opada na ziemię. Wyjaśnia pojęcie kwaśny deszcz i jego negatywny wpływ na środowisko.

Kwaśnymi deszczami nazywamy opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Kwasy tworzą się w wy­niku reakcji wody z utrzymującymi się w powietrzu zanieczyszczeniami i gazami, takimi jak: tlen­ki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, powstałymi m.in. w wyniku spalania paliw, produkcji przemysłowej czy wybuchów wulkanicznych.

Badanie wody zanieczyszczonej olejem

Rodzic wlewa do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dziecko obserwuje, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie rodzic zanurza w misce pióro i je wyjmuje. Dziecko obserwuje, jak olej osadził się na piórze. Rodzic pomaga mu dojść do wniosku, że olej pływa na powierzchni, ponieważ jest lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. Rodzic wyjaśnia dziecku, że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naf­towa, są niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co uniemożliwia latanie i ptaki giną.

Oczyszczanie wody

Rodzic ustawia słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą (filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną (np. kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem). Przelewa zanieczyszczo­ną wodę do słoika. Dziecko obserwuje, jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie. Dochodzi do wniosku, że filtr zatrzymuje zanieczyszczenia – oczyszcza wodę.

Rodzic mówi dziecku, że ludzie dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej wody na środowisko i postanowili ją oczyszczać. Wyjaśnia znaczenie słowa ściek. Pokazuje na zdjęciu oczyszczalnię ście­ków i przekazuje podstawowe informacje na temat jej działania.

Burza mózgów: W jaki sposób możemy chronić wodę? Wprowadzenie karty oszczędzania wody.

Karton, mazak, zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków.

Rodzic pyta, jak dziecko rozumie słowo oszczędzanie. Wyjaśnia to pojęcie. Następnie kładzie przed dzieckiem karton/kartkę. Pyta: Co możemy robić, aby nie zabrakło wody? W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? Dziecko podaje swoje propozycje, a rodzic zapisuje je na kartonie/kartce.

Przykłady sposobów oszczędzania wody:

– gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie,

– branie prysznicu zamiast kąpieli w wannie,

– dokręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,

– wprowadzenie liczników do mierzenia zużycia wody i płacenie za zużytą wodę,

– budowanie oczyszczalni ścieków.

3. Ćwiczenie relaksacyjne Masaż wodny.

– Rodzic prosi dziecko, aby usiadło za nim. Snuje opowieść o wodzie. Dziecko rysuje pal­cem na plecach rodzica kropki, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, stukają opuszkami palców itp. Na koniec wykonywania masażu dziecko naśladują strząsanie wody z rąk.

Potem następuje zamiana miejsc i rodzic rysuje na plecach dziecka.

4. Zabawa ruchowa przy muzyceKrople deszczu.

– Rodzic włącza nagranie spokojnej muzyki i opowiada dziecku o słonecznej pogodzie. Dziecko spaceruje po pokoju. Rodzic informuje je o chmurach i padającym deszczu i zatrzymuje muzykę. Dziecko kuca i stuka każdym palcem prawej, a następnie lewej dłoni o podłogę, powtarzając słowa: kap, kap, kap.

Udanej zabawy życzą pani Marzenka i pani Kasia