Jestem przyjacielem przyrody

1. Zabawa matematyczna Gdzie jest…?
Rodzic wykorzystując zabawkę prosi dziecko aby określiło gdzie zabawka się znajduje. Chodzi o to, aby dziecko używało słów określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod itp.)

2. Praca plastyczna Kwiatowy kolaż.
Co potrzebujemy: Gazetki ogrodnicze (lub obrazki z kwiatami), nożyczki, klej, kartki.

Dzieci wycinają lub wydzierają obrazki z kwiatami, a potem je przyklejają na kartkach, tworząc dowolne kompozycje.

3. Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko oraz rozmowa na jego podstawie. Określanie zachowań, które przyjaciel przyrody powinień przestrzegać.

W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.
Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.
Często też dorosłym
dobry przykład dają –
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają.

4. Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciałaWzrost rośliny

Dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej, naśladują za rodzicami wzrost rośliny – od klęku podpartego do wspięcia na palce. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie.

5. Quiz dydaktyczny Jak dbamy o przyrodę?
Rodzic czyta zdania. Dzieci potwierdzają prawidłową odpowiedź, wstając i mówiąc: Tak!, a nieprawidłową – pozostając w bezruchu (siedzą na dywanie) i mówiąc: Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dzieci uzasadniona.
Przykładowe zdania:
Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza.
Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do kosza.
Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta.
W lesie wolno krzyczeć.
Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.

6. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wody.
Co potrzebujemy: słomka, miseczka z wodą.
Dzieci siadają przy stolikach. Każde z nich otrzymuje swoją miseczkę z wodą i słomkę. Według instrukcji rodzica dzieci próbują zrobić fale na wodzie (dmuchają delikatnie na powierzchnię wody) lub puszczają bąbelki (zanurzają słomki i dmuchają w nie).

życzymy miłej zabawy, pani Paulinka i pani Violetka