Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w naszym przedszkolu: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 256) Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie Program Wychowawczy Przedszkola Kompetencje kluczowe dzieci Ramowy Rozkład Dnia Przedszkolny Zestaw Programów i Projektów realizowanych w Przedszkolu […]

Przedszkolny Zestaw Programów i Projektów w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Lubinie w roku szkolnym 2021/2022 PROGRAMY 1.      „Program wychowania przedszkolnego” oparty na rozwijaniu kompetencji kluczowych autorzy: Wioletta Majewska, Renata Paździoch, Wiesława Żaba-Żabińska; adresaci – wszystkie odziały przedszkolne 2.       „Clever bears”– Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu; autor – Paulina Kląskała; adresaci – wszystkie oddziały […]

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji […]

Załącznik do uchwały nr 12/2019                                                                                               z dnia 10 września 2019r. STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W LUBINIE   (tekst jednolity)                                                             LUBIN 2019 PODSTAWA PRAWNA ¨      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). ¨      Ustawa z dnia 14 grudnia […]

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W LUBINIE NA LATA 2018-2023 MISJA 1.Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko ,aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. 2. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. 3. Tworzymy warunki do […]