Drodzy Rodzice przypominamy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 przypada w miesiącu SIERPNIU. Przedszkolem zastępczym jest Przedszkole Miejskie Nr 7 przy ul. Osiedlowej. Aby zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu zastępczym należy złożyć wniosek w przedszkolu macierzystym w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024r. Wnioski do pobrania  z tablicy ogłoszeń lub […]

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w naszym przedszkolu: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 256) Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie Program Wychowawczy Przedszkola Kompetencje kluczowe dzieci Preorientacja zawodowa dzieci Ramowy Rozkład Dnia Przedszkolny Zestaw Programów i Projektów […]

Przedszkolny Zestaw Projektów i Programów Edukacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Lubinie w roku szkolnym 2023/2024   PROGRAMY EDUKACYNE 1. Program wychowania przedszkolnego oparty na rozwijaniu kompetencji kluczowych autorzy: Wioletta Majewska, Renata Paździoch, Wiesława Żaba-Żabińska; adresaci – wszystkie odziały przedszkolne. 2. Program logopedyczny; autor Ewa Puchalska; adresaci – dzieci z dysfunkcjami artykulacyjnymi. 3. Program […]

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu […]

Załącznik do uchwały nr 12/2022 Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2022 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W LUBINIE (tekst jednolity) PODSTAWA PRAWNA ¨     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). ¨     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe […]

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W LUBINIE NA LATA 2018-2023 MISJA 1.Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko ,aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. 2. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. 3. Tworzymy warunki do […]