Drodzy Rodzice Wiemy, jak trudne potrafią być pierwsze dni w nowym miejscu dlatego mamy dla Państwa kilka ważnych informacji i przydatnych porad. Pamiętajcie, że Wasze dzieci są dla nas ważne i z nami będą czuły się bezpieczne i zaopiekowane ♥ Kilka ogólnych informacji o organizacji pracy w przedszkolu: Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do […]

Uwaga rodzice !  Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 przypada w miesiącu sierpniu. Przedszkolem zastępczym będzie w tym miesiącu Przedszkole Miejskie nr 7 przy ul. Osiedlowej 7a. Podania o przedszkole zastępcze można składać do 15 czerwca 2024 r. w kancelarii przedszkola lub u nauczyciela w grupie. Podania o przedszkole zastępcze […]

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych Gminy Miejskiej Lubin na rok szkolny 2023/2024. I. Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców. 1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu. Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają […]

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w naszym przedszkolu: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 256) Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie Program Wychowawczy Przedszkola Kompetencje kluczowe dzieci Preorientacja zawodowa dzieci Ramowy Rozkład Dnia Przedszkolny Zestaw Programów i Projektów […]