„Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy…” – gr I

Przywiązuję w ten sposób dużą wagę do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Jako nauczyciel z podejmowanej współpracy czerpię korzyści, zwłaszcza w zdobywaniu doświadczeń, inspiracji, możliwości sprawdzenia swoich predyspozycji i umiejętności.

Wykorzystuję każdy moment, by dać dzieciom  szansę na samorealizację stosując ciekawe oferty, propozycje oraz aranżując interesujące sytuacje edukacyjne i wychowawcze. Chcę, aby dziecko  w atmosferze swobody, radości i bezpieczeństwa zaskoczyło  swoją pomysłowością. W każdym momencie  wspieram zainteresowania dzieci i zachęcam do różnorodnej aktywności stosując twórcze metody skłaniające dzieci do indywidualnej pracy. Przywiązuję w ten sposób dużą wagę do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Myślę, że dzieci i rodzice  czerpią korzyści, zwłaszcza w zdobywaniu doświadczeń, inspiracji, możliwości sprawdzenia swoich predyspozycji i umiejętności. Zależy mi  na tym aby  moi wychowankowie w przyszłości byli silni, komunikatywni, spontaniczni, kreatywni.

Beata Wysoczańska