Konkurs wokalno-taneczny „Jesienne muzykowanie”

Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie „Jesienne muzykowanie” 🙂

Szczegółowe informacje dostępne u nauczycielek: Pauliny Kotwin, Katarzyny Czukiewskiej i Korneli Szmidt

REGULAMIN KONKURSU WOKALNO-TANECZNEGO
„JESIENNE MUZYKOWANIE”

Organizatorzy konkursu:

Paulina Kotwin, Katarzyna Czukiewska i Kornelia Szmidt – nauczycielki Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

Cele konkursu:

·         popularyzacja różnych form ruchowo-tanecznych,

·         pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci,

·         rozwijanie umiejętności scenicznych,

·         wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień.

·         wzmacnianie więzi rodzinnych.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.      Konkurs jest przeznaczony dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych oraz ich rodziców.

2.      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie występu wokalno-tanecznego o tematyce jesiennej – wspólnie z dzieckiem i nagranie występu. Film może trwać maksymalnie 3 minuty.

3.      Nagrany występ należy dostarczyć na nośniku (pedrive) do nauczycielek: Pauliny Kotwin, Katarzyny Czukiewska lub Kornelii Szmidt.

4.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

5.      Wyłonienie laureatów odbędzie się podczas specjalnej gali, na której będą odtwarzane wszystkie nadesłane filmy.

Kryteria oceny:

·         opracowanie choreograficzne,

·         technika wykonania,

·         ogólny wyraz artystyczny,

·         pomysłowość oraz oryginalność.

Termin i miejsce przesyłania filmików: 02.12.2022

1.    Wyłonienie laureatów:

2.    W skład jury wchodzą nauczycielki i pracownicy przedszkola.

3.    Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki,
6-latki.

4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.12.2022 na przedszkolnej stronie internetowej.

5.    Przewidziane nagrody dla laureatów.