Krajobraz

Rozmowa na temat wiersza „Co to jest krajobraz” – tworzenie pojęcia krajobraz; wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego. Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.

– Dziecko stara się nazwać ilustracje: np. morze, góry, jezioro, miasto, las, wieś

– Dziecko odpowiada na pytanie: Jakim słowem można określić te wszystkie widoki?

– Na koniec słucha wiersza:

To widok pól zbożem pokrytych ,

zielonych łąk dookoła.

To szczyty wysokie, skaliste

I gładkie tafle jeziora.

To morza wzburzone fale,

Plaże piaszczyste, szerokie.

Pagórki pokryte lasami,

szumiące rzeki głębokie.

– Następnie zadajemy pytania:

Ø  Jakie krajobrazy widzimy na zdjęciach ?

Ø  Który z nich to krajobraz górski?

Ø  Po czym poznamy, że na pewno jesteśmy w górach?

Ø  Jak nazywamy potocznie mieszkańców gór?

Ø  W jaki sposób można w górach spędzać wakacje, co można robić?

Ø  Jakie zwierzęta można niekiedy zobaczyć podczas wędrówek?

*Zwierzęta te żyją w polskich górach Tatrach i są pod ochroną tzn. że nie można na nie polować, ani zakłócać ich spokoju. Nie wolno więc się do nich zbliżać, można je jedynie podziwiać z daleka.

Zabawa ruchowa „Niedźwiedzie i kozice” – na hasło kozice dziecko podskakuje, jak najwyżej potrafi, na hasło niedźwiedzie człapią po woli na czworaka.