MasterChef Junior – konkurs między grupowy :)

W dniach 05.05. – 14.05.2021 w naszym przedszkolu odbyła się kolejna edycja konkursu kulinarnego MasterChef Junior.

Celem konkursu było podniesienie wśród dzieci świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania, stwarzanie warunków do nabycia nowych doświadczeń kulinarnych, rozwijanie kreatywności i myślenia wyobrażeniowego oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji
i swobodnej wypowiedzi na forum.

Zadanie konkursowe polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego żywienia, przygotowaniu kanapki pełnej witamin lub innej zdrowej potrawy, oraz wykonaniu plakatu promującego zdrowy tryb życia.

Każda z grup zaprezentowała się niezwykłym talentem kulinarnym wykonując kolorowe kanapki oraz pizzę.

Jury w składzie: Magdalena Kwaśnik, Marlena Krumin, Agnieszka Klepaczek i Paulina Kotwin oceniły wszystkie potrawy pod względem estetyki wykonania pracy, oryginalności, pomysłowości, zgodności z tematem konkursu oraz kompozycji i gamy kolorystycznej. Bardzo ciężko było wyłonić zwycięzcę, gdyż wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i dużą wiedzą kulinarną. Dlatego też, bo burzliwych obradach, jury przyznało tytuł MasterChefa Juniora każdemu uczestnikowi konkursu. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Agnieszka Klepaczek, Paulina Kotwin