Mieszkańcy z wiejskiego podwórka

1. Rozmowa o zwierzątkach jakie można spotkać na wsi.

– Rodzic układa na stole różne książki i czasopisma dla dzieci. Dzieci wyszukują w nich obrazki lub zdjęcia przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Podają ich nazwy, wyróżniają w nazwach pierwszą głoskę, dzielą nazwy zwierząt na sylaby.

Wypowiadają się na temat wrażeń i doświadczeń z pobytu na wsi.

(Na grupie do obejrzenia film „Na wielskim podwórku”)

2. Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.

– dziecko buduje z klocków zagrody dla zwierząt

3. Zabawa plastyczna – odrysowanie ręki dziecka lub mama/taty. Dorysowywanie elementów w taki sposób,  by powstał rysunek wybranego wiejskiego zwierzątka.

-dziecko odrysowuje na kartce dłoń i tworzy z niej ulubione zwierzątko z wiejskiego podwórka.

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak chodzą zwierzątka.

5. Improwizacja ruchowa przy piosence Gdacząca kura.

Dużo radości podczas zabawy życzą: pani Marzenka i pani Kasia