Mokra woda szaleñstwa doda

1. List od Profesora Ekspertusia.

Bardzo proszę przeczytać dzieciom treść listu.

2. Eksperyment 1: Czy woda może przyjmować różne kształty?

Do dwóch takich samych naczyń wlewamy tę samą ilość wody (wcześniej dzieci mogą zabarwić wodę farbą, barwnikiem spożywczym lub atramentem). Dzieci sprawdzają, czy wody jest tyle samo. Przy pomocy lejka przelewamy wodę do naczynia o innym kształcie i porównujemy poziom wody. Przelewamy z powrotem wodę do pierwszego naczynia i sprawdzamy, czy poziom wody się nie zmienił. Czynność powtarzamy kilkakrotnie, używając
innych naczyń. Dzieci formułują wnioski.

3. Eksperyment 2: Co można rozpuścić w wodzie?
Przygotowujemy pięć naczyń, do każdego wlewamy wodę. Kolejno rozpuszczamy w naczyniach: cukier, sól, mąkę, piasek, trawę. Sprawdzamy, czy w wodzie da się rozpuścić trzy razy więcej cukru – kontynuujemy eksperyment. Wprowadzamy dzieciom pojęcie roztworu (definicja dla dzieci: roztwór to mieszanka wody i substancji, np. cukru; roztwór nasycony to taki, w którym nie można rozpuścić więcej substancji, np. cukru, ponieważ na
dnie naczynia powstanie osad). Dzieci formułują wnioski.

4. Eksperyment 3: Co pływa, a co tonie w wodzie?
Do dużej miski wlewamy wodę i wrzucamy wybrane przez dzieci rzeczy, np. kamień, klocek, kawałek kartki, papierowego ręcznika, gąbkę, korek, spinacz itp. Dzieci odpowiadają na pytanie: Dlaczego część przedmiotów tonie, a część unosi się na wodzie? Dodatkowo sprawdzamy, jak w wodzie zachowuje się plastelina. Robimy kulkę
i wrzucamy ją do napełnionego naczynia – obserwujemy, co się dzieje (plastelinowa kulka tonie). Następnie rozpłaszczamy plastelinę i obserwujemy, że placek też tonie, ale kiedy zrobimy wgłębienie, przybierze formę łódeczki, będzie unosił się na wodzie (placek kładziemy bardzo delikatnie na wodę!). Podobny eksperyment wykonać
można z kartką papieru i nakrętką plastikową, do nakrętki możemy wkładać różne przedmioty i sprawdzać, czy nakrętka nadal będzie pływała po wodzie. Dzieci formułują wnioski.

5. Eksperyment 4: Czarodziejskie jajo
Dwa naczynia (do tego eksperymentu najlepiej nadają się słoiki lub naczynia do nich podobne) napełniamy wodą. W jednym będzie słodka woda, w drugim rozpuścimy sól (kilka łyżek). W słodkiej wodzie jajko opada na dno, w słonej pływa (słona woda wypycha jajko na powierzchnię). Dzieci formułują wnioski.

6. Eksperyment 5: Mieszanie się płynów
Na podstawie wymieszania różnych płynów z wodą, możemy rozpoznać, który jest od niej cięższy, a który lżejszy. Do szklanki wlewamy wodę, miód, a następnie olej. Nie mieszamy, dzieci obserwują, co się dzieje. Następnie mieszają płyny. Dzieci formułują wnioski.

udanych eksperymentów życzą pani Paulinka i pani Violetka

eksperymenty pochodzą z cyklu zajęć badawczo-eksperymentalnych opracowanych przez panią Annę Krzempek