Muzyczna zima – gr I i II

„Pani Zima, wielka dama ma kłopoty,

zapomniała po przyjeździe wziąć się do roboty.

Jak się wczoraj położyła, T

o się jeszcze nie zbudziła,

Więc się zdenerwował szarobury świat, gdy mu o tym opowiedział mroźny wiatr…”

Wspólne zabawy, pląsy, wiersze i zagadki – utrwaliły wiadomości dzieci z grupy I i II na temat aktualnej pory roku – zimy. Dzieci kształtowały zwinność i sprawność poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz rozwijały wrażliwość na muzykę wirując w rytm muzyki poważnej. Dużo emocji i radości wywołała bitwa na śnieżki – śmiechu było co niemiara 🙂

Marzena Wacowska-Chałoń