Na podwórku

1. Zwierzęta wiejskie. Odgłosy, zagadki, zadania.

2. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

Zapomniał wół, jak cielęciem był.

Koń ma cztery nogi i tak się potyka.

Pasuje jak wół do karety.

Nie kupuj kota w worku.

3. Karta pracy, cz. 4, s. 9.

Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków zwierząt z ich śladami.

4. Zabawy przy piosence „Na podwórku”.

5. Praca plastyczna „Krówki”.

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka