Najpiękniejsze miejsce świata

1. Karta pracy, cz. 4, s. 23.

Dzieci czytają z R. (lub samodzielnie) nazwy miejscowości. Następnie rysują znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. Dzieci kolorują rysunki.

2. Ćwiczenie intonacji wypowiedzi – powtarzanie za R. zdania Moja miejscowość w formie oznajmującej, a potem pytającej.

3. Praca plastyczna „Nasz ratusz”

Wykonanie dowolną techniką.

4. Karta pracy, cz. 4, s. 24.

Oglądanie herbów różnych miast. Rysowanie herbu miejscowości dzieci albo jego wymyślenie.

• Samodzielne działanie dzieci: rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu.

5. Karta pracy, cz. 4, s. 24 (ciąg dalszy). Rysowanie po śladzie drogi Ady i taty do domu

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka