Oferta edukacyjna

Zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby i możliwości naszych wychowanków.
Tworzymy warunki do wielostronnego rozwoju i rozbudzania zainteresowań dzieci mając na uwadze oczekiwania rodziców.  Zajęcia dydaktyczne prowadzi kadra pedagogiczna posiadająca kompetencje w tym zakresie i doświadczenie.

W ramach oferty edukacyjnej we własnym zakresie proponujemy:

  • terapię logopedyczną,
  • terapię pedagogiczną,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • naukę języka angielskiego,
  • rytmikę,
  • koło zainteresowań – tańce,
  • koło zainteresowań – szachy,
  • Program Ćwiczeń Integrujących Odruchów wg programu Sally Goddard – Blythe.

Konsultacje dla chętnych rodziców odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.
Harmonogram spotkań indywidualnych z rodzicami:

grupa I – mgr Kornelia Szmidt – piątek 15:00 – 15:30

grupa II – mgr Halina Zaprutko –  środa 15:00 – 15:30, mgr Katarzyna Czukiewska – poniedziałek 15:30 – 16:00

grupa III – mgr Paulina Kląskała – poniedziałek 15:00 – 15:30

grupa IV – mgr Katarzyna Arndt – poniedziałek 15:00 – 15:30, mgr Natalia Ariciuch – Kozera – czwartek 15:00 – 15:30

grupa V – mgr Małgorzata Dąbrowska –  środa 15:30 – 16:00, mgr Violetta Kuziel – wtorek – 15:30 – 16:00

grupa VI – mgr Marzena Wacowska – Chałoń – poniedziałek 15:30 – 16:00, mgr Agnieszka Klepaczek – czwartek – 14:30 -16:00