Oferta edukacyjna

Zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby i możliwości naszych wychowanków.
Tworzymy warunki do wielostronnego rozwoju i rozbudzania zainteresowań dzieci mając na uwadze oczekiwania rodziców.  Zajęcia dydaktyczne prowadzi kadra pedagogiczna posiadająca kompetencje w tym zakresie i doświadczenie.

W ramach oferty edukacyjnej proponujemy:

  • terapię logopedyczną,
  • terapię pedagogiczną,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • arteterapię
  • naukę języka angielskiego,
  • rytmikę.

Konsultacje dla chętnych rodziców odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.