Potrawy z jajek

1. Zabawy ruchowe z regułami „Wielkanocne zawody”.

Rodzic z dzieckiem tworzy drużynę. Za każde poprawnie wykonane zadanie gracze zdobywają punkt – czekoladowe jajko.
„Bieg kur z kurczakami” – rodzic i dziecko mają nogi związane ze sobą za pomocą skakanki. Biegną razem do wyznaczonego celu.

„Zające” – dziecko i rodzic mają między kolanami włożone woreczki. Skaczą w parach do celu.

„Slalom baranków” – dziecko i rodzic trzymają się za ręce. Biegną między pachołkami do wyznaczonego celu.

2. Karta pracy, cz.3 , nr karty 77

Obejrzyj historyjkę obrazkową. Zaznacz kropkami kolejność zdarzeń

3. Film „Co wiesz o jajkach?”

Dziecko wymienia, z czego zbudowane jest jajko; wie, jak można odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego, wymienia, do czego używa się jajek,

4. Ćwiczenia ruchowe

4. Karta pracy, cz.3 , nr karty 80

Rysuj po śladzie nie odrywając ręki

6. Kodowanie na dywanie 🙂 karta pracy kurczaczek

Odwzoruj w pustym diagramie odpowiednie kratki

Pozdrawiają p. Kasia i p. Justyna 🙂