Poznajemy warzywa – #20 minut dla matematyki gr II

Matematyka nie musi być nudna. Dziś mieliśmy okazję do podjęcia wielu ciekawych działań rozwijających kompetencje matematyczne. Z pomocą przyszły nam warzywa, które udało się posegregować, zważyć, zmierzyć, policzyć, porównać.

Katarzyna Czukiewska