Ptasie trele

1. Zabawa ruchowa Przylot bocianów.
Dziecko biega po pokoju i macha szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecącego bociana. Na hasło: Gniazdo – ląduje, składając skrzydła blisko ciała, i staje na jednej nodze (druga może być ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocą z radości.
2. Zabawa dydaktyczna Przeczenia.
Dziecko dopowiada przeczenia do podanych przez rodzica słów: nieszybki (wolny), nieciepły (zimny), niemały (duży), niestary (młody), niemokry (suchy), niewesoły (smutny), niedaleki (bliski), niebiedny (bogaty), niedługi (krótki) itp.
3. Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie trele.
Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecka: Czym zajmowały się ptaki?

Powtarza wiersz, a dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni.
Znów nastała wiosna!
Ptaki nadlatują.
A co będą robić?
Gniazda pobudują.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Na drzewach wysoko
albo w trawie – nisko.
Tak by do swych piskląt
zawsze miały blisko.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Gdy skończą budować,
jajeczka w nich złożą.
By było im ciepło,
na nich się położą.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Wykluły się wreszcie
z jajeczek pisklęta
i każdy maluszek
te trele pamięta!
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

4. Improwizacja ruchowa do wiersza.
Rodzic recytuje wiersz, a dziecko pokazują ruchem jego treść: przylot ptaków, budowanie gniazd, wysiadywanie jajek. Powtarza sylaby, dbając o prawidłowe artykułowanie głosek.

5. Zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie warg Dzioby ptaków.
Rodzic zamienia dziecko w ptaka, który buduje gniazdo i w swoich dziobach nosi trawy i patyczki. Dziecko otrzymuje małą zieloną karteczkę, którą trzyma między zaciśniętymi wargami. Kiedy klaszcze, ptaka fruwa, a kiedy przestaje klaskać – ptak zatrzymuje się i kładzie karteczkę np. na stole. Zabawę powtarzamy 4 razy.

ściskam Was mocno, pani Paulinka