Pyza nadal po Polsce i świecie wędruje, nowych przyjaciół zyskuje… – gr VI

Pyza do Lubina zawitała

I na dzień dobry pysznej ogórkowej skosztowała.

Witaj Pyzo w naszym mieście,

Niech Ci dobrze z nami będzie.

Baw się z nami i pracuj

I uśmiechu nam nie żałuj…

Dzieci z grupy VI biorą udział w projekcie edukacyjnym „Pyza nadal po Polsce i świecie wędruje, nowych przyjaciół zyskuje”, który jest częścią autorskiego programu „Wędruje Pyza swym krajem i różne szlaki poznaje”. Celem programu jest rozbudzanie świadomości wielokulturowości poprzez poznawanie innych krajów, kultur, tradycji, języków; poznawanie Polski, świata,  kontynentów, krajów i regionów z uwzględnieniem najciekawszych aspektów geograficznych, przyrodniczych i społecznych; wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz promowanie czytelnictwa.

Marzena Wacowska – Chałoń