Ramowy rozkład dnia

Drodzy rodzice!

Dzień w naszym przedszkolu zaczyna się od godziny 6.00.  Spotykamy się w sali grupy II.

Dyżurująca pani wita dzieciaczki i zaprasza do sali zabaw, gdzie od samego rana panuje radosny nastrój. Starszaki, razem z panią, organizują zabawy integrujące dzieci z wszystkich grup wiekowych. Następnie przedszkolaki rozchodzą się do swoich sal, gdzie nadal bawią się według własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań lub biorą udział w zabawach dydaktycznych organizowanych przez nauczycielki.

Życzymy dzieciaczkom miło spędzonych dni w przedszkolu!

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  –  DZIEŃ  AKTYWNOŚCI  DZIECKA

6.00 – 08.00 schodzenie się dzieci, mycie rąk, praca indywidualna z dzieckiem,  zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Kontakty  indywidualne – rozmowy, obserwacja zachowań i działań dzieci (diagnozowanie)

8.10 – 8.30  zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00  śniadanie

9.00-10.00  zajęcia programowe z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych w  różnych sferach  aktywności dziecka dostosowanych  możliwości, a także zabawy swobodne w sali

9.30 – 11.30 zajęcia dodatkowe w tym angielski, religia, rytmika, zajęcia  korekcyjne (ust. wg. grafiku)

10.00 – 10.10  II śniadanie

10.10-11.15  zabawy zorganizowane i swobodne (dydaktyczne, tematyczne) w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, udział w zajęciach i  warsztatach (poza placówką)

11.15 – 11.30  przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

11.30 – 12.00 I danie obiadowe (zupa)

12.00  – 13.45  poobiedni relaks – słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej (grupy młodsze), grupy starsze – krótki relaks, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy swobodne

11.30 -12.45 oraz 13.13.45 terapia sensoryczna, arteterapia (wg. ustalonego grafiku)

13.00 – 15.30 terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjne, integracja odruchów

13.45-14.00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

14.00-14.30 II danie obiadowe

14.30-16.00 zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie), wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci, czytanie literatury dziecięcej, praca indywidualna, czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

15.00 – 15.30 zajęcia dodatkowe: kółko plastyczne, taneczne, szachowe, czytelnicze.