Ramowy rozkład dnia

Drodzy rodzice!

Dzień w naszym przedszkolu zaczyna się od godziny 6.00.  Spotykamy się w sali grupy II.

Dyżurująca pani wita dzieciaczki i zaprasza do sali zabaw, gdzie od samego rana panuje radosny nastrój. Starszaki, razem z panią, organizują zabawy integrujące dzieci z wszystkich grup wiekowych. Następnie przedszkolaki rozchodzą się do swoich sal, gdzie nadal bawią się według własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań lub biorą udział w zabawach dydaktycznych organizowanych przez nauczycielki.

Życzymy dzieciaczkom miło spędzonych dni w przedszkolu!

6:00 – 08:00 – schodzenie się dzieci, mycie rąk przez każde dziecko wchodzące do sal przedszkolnych, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i działań dzieci

8:10 – 8:30 – zabawy ruchowe przy muzyce, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:00 – zajęcia programowe z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości, a także zabawy swobodne w sali

10:00 – 10:10 – II śniadanie

10:10 – 11:15 – zabawy zorganizowane i swobodne (dydaktyczne, tematyczne) w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, udział w zajęciach i warsztatach (także poza placówką)

11:15 – 11:30 – przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

11:30 – 12:00 – I danie obiadowe (zupa)

12:00 – 13:45 – poobiedni relaks – słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej (grupy młodsze), grupy starsze – krótki relaks, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne

Od godz. 13:00 terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna oraz religia

 13:45 – 14:00 – przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

14:00 – 14:30 – II danie obiadowe

14:30 – 16:00 – zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie), wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci, czytanie literatury dziecięcej, praca indywidualna, czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe.

  • Zajęcia dodatkowe: kółko plastyczne, taneczne, szachowe, czytelnicze.
  • Terapia wg. metody Sally Goddard- Blythe.

Rozchodzenie się dzieci.