Ramowy rozkład dnia

Drodzy rodzice!

Dzień w naszym przedszkolu zaczyna się od godziny 6.00.  Spotykamy się w sali grupy II.

Dyżurująca pani wita dzieciaczki i zaprasza do sali zabaw, gdzie od samego rana panuje radosny nastrój. Starszaki, razem z panią, organizują zabawy integrujące dzieci z wszystkich grup wiekowych. Następnie przedszkolaki rozchodzą się do swoich sal, gdzie nadal bawią się według własnych potrzeb, możliwości i zainteresowań lub biorą udział w zabawach dydaktycznych organizowanych przez nauczycielki.

Życzymy dzieciom miło spędzonych dni w przedszkolu!

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 

I część dnia

6.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola – czynności opiekuńcze i organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi, wyrównawcza lub opiekuńcza (rozmowy, obserwacja, diagnozowanie). Zabawy spontaniczne/dowolne według zainteresowań dzieci.

8.00 – 8.30 Zabawy poranno-ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

II część dnia

9.00 – 11.15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych, wychowawczo-dydaktycznych sytuacji edukacyjnych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt dzieci w kącikach zainteresowań. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

10.00 – 10.10 II śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.15 – 11.30 Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu (zupa). Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.00 I danie obiadowe (zupa). Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

12.00 – 13.45 Relaks poobiedni – grupy młodsze – słuchanie ulubionych bajek „bajkowanie”, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Grupy starsze – słuchanie bajek „bajkowanie”, krótki relaks. Zabawy i zajęcia o charakterze dowolnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi o szczególnych potrzebach rozwojowych, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe.

13.45 – 14.00 Czynności organizacyjne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu (II danie).

14.00 – 14.30 II danie obiadowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

III część dnia

14.30 – 16.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, czytanie literatury. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci.