Sprzątanie świata – grupa V

Czas posprzątać naszą ziemię,
bo w niej śmieci jest za wiele.
W każdym rowie widać puszki
tak więc ruszmy nasze nóżki
to co zbędne pozbieramy,
i do kosza powrzucamy,
bo tam miejsce jest dla śmieci
wiedzą o tym nawet dzieci
Po sprzątaniu odpoczynek
by mieć siłę na kolejny dobry uczynek…
Marzena Wacowska – Chałoń