Stolica, Wisła, syrena

1. Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.

Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

2. Wspólna i indywidualna recytacja wiersza Ewy Stadtmüller Kim jesteś?

3. Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.

Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach

4. Praca plastyczna „Nasze godło”.

5. Słuchanie piosenki Syrenka. Rozmowa na temat tekstu piosenki.

I. Stoi Syrenka nad Wisłą

i patrzy na rzeki fale.

Tak dużo dzieci dziś

do niej przyszło,

no i nie boją się wcale.

Tak dużo dzieci

dziś do niej przyszło

,no i nie boją się wcale.

To nie jest żywa Syrenka,

to pomnik Warszawę chroni.

Bo, jak mówi stara legenda:

Syrenka miasta broni.

Bo, jak mówi stara legenda:

Syrenka miasta broni.

Ref.:Nasza Warszawa,

nasza stolica

ciągle Syrenkę zachwyca.

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp

swoją piosenkę:

Chlup, chlup, chlup, chlup.

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp:

Chlup! Chlup! Chlup!

II.Kiedyś prawdziwa Syrenka

w falach tej rzeki mieszkała.

Siadała czasem na brzegu Wisły

i cudne pieśni śpiewała.

Siadała czasem na brzegu Wisły

i cudne pieśni śpiewała.

Złapali ją w sieć rybacy,

spać poszli, bo nocka była,

lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,

bo bardzo go prosiła.

Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,

bo bardzo go prosiła.

Ref.:Nasza Warszawa..

III.I odtąd dzielna Syrenka

ze swojej wielkiej wdzięczności

postanowiła strzec tego miasta,

pilnować jego wolności.

Postanowiła strzec tego miasta,

pilnować jego wolności.

Jest herbem miasta Warszawa,

stolicy naszego kraju.

I Polacy, duzi i mali,Syrenkę odwiedzają.

I Polacy, duzi i mali,Syrenkę odwiedzają.

Ref.:Nasza Warszawa…

Rozmowa o piosence:

R. pyta:

−Co to jest stolica?

−Jak nazywa się stolica Polski?

−Jak nazywa się najdłuższa z polskich rzek?

−O kim opowiada piosenka?

−Czy znacie legendę o Syrence?

−Gdzie w Warszawie można spotkać Syrenkę?

−Co to jest herb?

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka