To właśnie jestem ja – zajęcia na tydzień 18-22.05

Ćwiczenia oddechowe Piórka. –  wydłuża fazę oddechu.

Ćwiczenia plastyczne Obrazek z plasteliny. – wykleja plasteliną obrazek; usprawnia motorykę małą.

Zabawa ze śpiewem Ojciec Wirgiliusz. – prawidłowo wykonuje proponowane ćwiczenia; śpiewa piosenkę

Wesoła zabawa

Zabawa na powitanie – Moje ciało. Słuchanie piosenki Wesoła zabawa. Ilustrowanie piosenki ruchem. – uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę.

Zabawa dydaktyczna Bezpieczna zabawa. – wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw, w domu i w sali przedszkolnej.

Moja ulubiona zabawka

Zabawy na rozpoznawanie i nazywanie części ciała. – poznaje i nazywa części swojego ciała

Zabawa dydaktyczna Pokaż. – wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę

·         Na dywanie leżą różne zabawki, zadaniem dzieci jest posegregowanie ich wg nazw (samochody, klocki, lalki…). Nazywanie zabawek. Przeliczanie.

·         „Gdzie jest miejsce zabawki?”- układanie zabawek na właściwym miejscu. Dzieci określają miejsce położenia wybranej zabawki w przestrzeni: wyżej, niżej, między i odkładają ją na właściwe miejsce.

Ilustrowanie ruchem słów piosenki Wesoła zabawa. – reaguje na zmiany tempa w muzyce; ilustruje piosenkę ruchem

Zabawa dydaktyczna Moje włosy są…

Praca plastyczna Malowana głowa – zastosowanie technik plastycznych (pastele olejne). Odbijanie kolejnych palców dłoni maczanych w farbie – odbija palce maczane w farbie.

Moje skarby w plecaku

Zabawa dydaktyczna Rytmiczne poszukiwania. – dostrzega proste rytmy i je kontynuuje

Zabawa dydaktyczna Tajemniczy plecak – rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów. – rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku

Zabawa dydaktyczna Moja litera.  – rozpoznaje pierwszą literę swojego imienia; ozdabia wizytówkę z imieniem

Nigdy nie jestem sam

Wspólne układanie puzzli. – układa puzzle.

Lepienie kształtów z plasteliny. – lepi proste kształty z plasteliny.

Zabawa integracyjna w parach – Lustro. Zabawa integracyjna Siedzi sobie Turek. – bawi się w zabawy ruchowe integrujące grupę/rodzinę.

Swobodne improwizacje ruchowe przy piosence Wesoła zabawa. – ilustruje muzykę ruchem.

 

Zadania w ramach indywidualizacji:

– Zabawy typu „Co się zmieniło?”, „Kto zmienił miejsce?”

– Gra w „Piotrusia”, bierki, domino obrazkowe, „Memory obrazkowe”.

– Maszerowanie w rytm bębenka, lub przy muzyce.

– Ćwiczenia pamięci słuchowej- powtarzanie usłyszanego zdania.

– Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

Udanego tygodnia życzy pani Marzenka