Tyle stóp, tyle kroków

1. Słuchanie piosenki Na podwórku (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk). Rozmowa na temat piosenki.

I. Na podwórku na wsi

jest mieszkańców tyle,

że aż gospodyni

trudno zliczyć ile.

Ref.:Kury, gęsi i perliczki,

i indyki, i indyczki.

Jest tu kwoka z kurczętami,

mama kaczka z kaczętami.

Piękny kogut Kukuryki

kot Mruczek,

i pies Bryś.

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul

–podwórkowy chór.

II.Koń kasztanek w stajni,

a w oborze krowa,

tam w zagrodzie owce

i brodata koza.

Ref.:Kury, gęsi i perliczki…

III. A tu są króliki:

i duże, i małe,

łaciate i szare,

i czarne, i białe.

Ref.:Kury, gęsi i perlicz

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące tekstu piosenki.

−Gdzie mieszkają zwierzęta, o których jest mowa w piosence?

−Jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie?

R. rozmawia z dzieckiem na temat wyglądu, zwyczajów i charakterystycznych głosów, które wydają wymienione w piosence zwierzęta.

2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej Podwórkowa awantura.

Kura gdacze, kaczka kwacze

–goni kurę mokrą raczej.

Gęś też syczy, kogut pieje.

Gwałtu! Rety! Co się dzieje?

Ryczy krowa, świnia kwiczy,

a indyk się rozindyczył.

Kot mysz goni, głośno miauczy.

– Dość awantur! Już wystarczy!

Tak pies Burek głośno szczeka

i już słychać go z daleka.

Koza meczy:mee, mee, mee…

– Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody – wiadro wody

poleją na głowy, brody!

Wyszły z mody awantury!

A sio, gęsi, a sio, kury!

–Powiedziała, co wiedziała,

białą brodą pokiwała,

pochyliła nisko rogi.

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!

Awantura się skończyła,

bo ta koza groźna była.

R. pyta:

−Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?

−Jakie zwierzę próbowało je uspokoić?

W jaki sposób to zrobiło?

R. zwróca uwagę na głosy, jakie wydawały zwierzęta.

3. Długi, krótkićwiczenia w mierzeniu długości.

•Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.

Osiem skakanek w dwóch różnych kolorach. R. układa ze skakanek dwie drogi (każda składa się z czterech skakanek w tym samym ko-lorze, np. droga czerwona i droga żółta).

• Dwie drogi równoległe.

R. pyta:

−Czy obie drogi mają taką samą długość?Jedna z dróg zakręca.

−Czy teraz drogi mają taką samą długość?

−Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?

R. wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku.

−Czy drogi mają taką samą długość?

−Dlaczego tak uważacie?Jedna z dróg zakręca.

−Czy drogi nadal mają taką samą długość?

−Jak można udowodnić, że są tej samej długości?

(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, tylko przesunięte).

4. Karta pracy, cz. 4, s. 7.

Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić. Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzecie-go kurczęcia, licząc od prawej strony.

5. Zabawa orientacyjno-porządkowa – Przestraszone kurczątka.

Dzieci są kurczątkami. Swobodnie poruszają się w różnych kierunkach sali. Na hasło: Uwa-ga, kot! uciekają do kurnika (wyznaczonego miejsca w sali), wydając odgłosy: pi, pi, pi. Ha-sło: Nie ma kota, jest sygnałem do ponownego wykonywania ruchów.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Kaczuszki szukają ziarenek.

Dzieci są kaczuszkami.Chodzą po sali małymi krokami, kołysząc się na boki; co pewien czas wykonują skłony tułowia w przód – zbierają ziarenka – i prostują się.

6. Karta pracy, cz. 4, s. 8.Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam i ich dzieci.

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka