Urodziny Pani Jesieni – gr II

W życiu dziecka przyroda jest często pierwszym źródłem konkretnych wiadomości i tych radosnych przeżyć ,które zapamiętuje się na całe życie. Lasy i pola, barwne kwiaty i jesienne liście, owady, ptaki zwierzęta, płynące obłoki a nawet kałuża po deszczu – wszystko to przyciąga uwagę dziecka i daje bogaty materiał do jego działalności. Obcując z przyrodą dziecko przywiązuje się do niej w sposób naturalny. Przyroda dzięki swemu pięknu, dynamice zjawisk  zwykle przyciąga do siebie. Poprzez różnego rodzaju metody: spacery, wycieczki, obserwacje, zajęcia plastyczno –konstrukcyjne, zabawy wprowadzamy dzieci w świat przyrody.

Dzień urodzin  Jesieni to dla naszych milusińskich czas, na który czekały z niecierpliwością. W trakcie różnorodnych działań dzieci z grupy II bezpośrednio doświadczały dzięki bogatym okazom naturalnym, wesołym i twórczym improwizacjom. Radośni i wzbogaceni o nowe przeżycia dowiedziały się, że każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy.

Beata Wysoczańska

Katarzyna Czukiewska