Utrwalanie wymowy głoski ,,sz’

Witam serdecznie wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych w przedszkolu!

1.Utrwalanie wymowy głoski ,,sz’’

– kiszenie, klisza, koniuszek, kosze, koszula, koszyk, koszykówka, kożuszek, kwiatuszek, leniuszek, łańcuszek, maszyna, muszelka, naszyjnik, paluszek, poddasze, poszewka, puszek, ptaszek, uszy, kasztan, cisza.

2. Utrwalanie wymowy głoski ,,r ‘’:

Dra, dro, dre, dru dry

Adra, adro, adre, adru, adry

Odra,o dro, odre, odru,odry

Edra, edro,e dre, edru, edry

Udra,  udro,u dre, udru, udry,

Ydra, ydro, ydre , ydru, ydry

– drabina, droga, drewno, drewniaki, drut, kołdra, wiadro, zdrowie, biedronka, landrynki, adres

3. Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające i pionizujące język :

La lo le lu li                        lala lalo lale lalu lali                   alal alol alel alul alil

Ala alo ale alu ali                 lola lolo loe lou loli                   olal olol olel olul olil

Ola olo ole lou oli                lela llelo, lele lelu leli                elal elolelel elul elil

Ela elo ele elu eli                 lula lulo lule lulu luli                 ulal ulol ulel ulul ulil

Yla ylo yle ylu yli                lila lilo lile lilu lili                     ylal ylol ylel ylul ylil

Al. Ol el ul yl il                    lal lol lel lul lil

4. Zabawa w rymy-  celem jest wymyślanie słów , które brzmią podobnie.

Lama –   dziecko wymyśla np. kama         Dziecko może zilustrować niektóre wyrazy

Nosze- ………..

Las-………………

Książka………….

Bura………………..

Bat………………….

Kasza……………….

Miast…………….

Śmiech………………..

Komputery………………

Gruszka………………….

pozdrawiam serdecznie, pani Ewa